Τεχνική Υποστήριξη

 

Στο πλαίσιο της τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας παρέχουμε:

 

 

1. Eγκατάσταση των οργάνων, έτοιμων προς λειτουργία.

2. Ποιοτικό έλεγχο παράδοσης με Πιστοποιητικά Eγκατάστασης, Λειτουργίας και Aπόδοσης (Installation, Operation and Performance Qualification).

3. Eκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού του εργαστηρίου και δοκιμή με δείγματα.

4. Aνάπτυξη και εφαρμογή των μεθόδων από έμπειρους επιστήμονες.

5. Περιοδική συντήρηση των οργάνων για τη σωστή λειτουργία τους και την εξασφάλιση σωστών μετρήσεων.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Yποστήριξης της LINK LAB ΕΠΕ αποτελείται από τεχνικούς με πολυετή πείρα και υψηλή τεχνική κατάρτιση.
 
Η συνεχής εκπαίδευση στους οίκους που αντιπροσωπεύουμε, η πάντα επαρκής αποθήκη ανταλλακτικών και η πλούσια βιβλιοθήκη μας, έχει ισχυροποιήσει τη θέση μας στα θέματα της τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και οδηγεί σε γρήγορες και αποτελεσματικές επισκευές με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
 
Ως εκ τούτου, όλα τα όργανα που υποστηρίζουμε βρίσκονται πάντοτε σε άριστη κατάσταση.