Τρόφιμα - Ποτά - Αναψυκτικά

 

 • Υγρή χρωματογραφία για ποιοτικό έλεγχο τροφίμων, (βιταμίνες, συντηρητικά, αντιοξειδωτικά, μυκοτοξίνες, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, σάκχαρα, αντιβιοτικά στο γάλα, αμινοξέα σε ψάρια, κρασιά, λαχανικά κ.ά.) – VWR (πρώην MERCK)
 • Ultra HPLC – VWR
 • Aναλυτής Aμινοξέων (Amino acid analyzers) – VWR (πρώην MERCK)
 • Αέρια χρωματογραφία για ποιοτικό έλεγχο τροφίμων και ποτών, για υπολείμματα φυτοφαρμάκων, νόθευση ποτών (μεθανόλη), υπολείμματα διαλυτών σε υλικά συσκευασίας κ.ά. – SRI
 • Φιαλίδια δειγματοληπτών, syringe filters – LA-PHA-PACK
 • Λογισμικά για την επεξεργασία xρωματογραφικών δεδομένων – DATA APEX, SRI
 • Γεννήτριες αερίων (αέρα, υδρογόνου, αζώτου) – PEAK SCIENTIFIC
 • Φασματοφωτόμετρα UV/Vis – PG INSTRUMENTS
 • Αναλώσιμα χρωματογραφίας, στήλες GC & HPLC, φιαλίδια, σύριγγες, septa, ferrules κ.ά. – RESTEK
 • Αυτόματοι αναλυτές γάλακτος – SCOPE ELECTRIC
 • Θολόμετρα εργαστηρίου και φορητά – HF SCIENTIFIC
 • Συσκευές SOXHLET – VELP
 • Συσκευές KJELDAHL – VELP
 • Φασματοφωτόμετρα ατομικής απορρόφησης – PG INSTRUMENTS
 • Φλογοφωτόμετρα – PG INSTRUMENTS
 • Ηλεκτροχημική ανάλυση - pHμετρα, αγωγιμόμετρα, ιοντόμετρα – QIS
 • Μπριξόμετρα – KRUSS
 • Συσκευές μέτρησης ενεργότητας νερού
 • Συσκευές μέτρησης επιφανειακής τάσης και κινηματικού ιξώδους – LAUDA
 • Mini evaporators 1, 2, 4, 6 and 8 channels – LINK LAB INSTRUMENTS
 • Eρμάρια ασφαλείας φύλαξης χημικών και αερίων (Safety Cabinets) – CHEMISAFE
 • Συστήματα εξαγωγής ακατέργαστων & διαιτητικών ινών – VELP
 • Αντιδραστήρες για τεστ επιταχυνόμενης οξείδωσης – VELP
 • Συστήματα μέτρησης UFV (Unfilled Volume)σε συσκευασίες τροφίμων – VELP
 • Aυτόματοι τιτλοδότες – KEM-KYOTO
 • Φασματοφωτόμετρα IR – BUCK SCIENTIFIC
 • Συστήματα υπερκάθαρου νερού – EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
 • Πλήρης εξοπλισμός για μικροβιολογικό εργαστήριο