Φυσιολογία Φυτών & Φυτοπαθολογία

 

  • Θάλαμοι ανάπτυξης φυτών – BINDER, NUVE
  • Κλίβανοι επώασης και CO2BINDER, NUVE
  • Μικροσκόπια, Στερεοσκόπια με λογισμικό – OPTIKA