Μοριακή Βιολογία & Βιοτεχνολογία

 

 • Βιοαντιδραστήρες στερεάς και βυθισμένης καλλιέργειας (μηχανικής ανάδευσης και με εφελκυσμό αέρα) – LAMBDA
 • Θερμικοί κυκλοποιητές (PCR) – BOECO
 • Φυγόκεντροι επιτραπέζιες και ψυχόμενες – NUVE, BOECO
 • Καταψύκτες -20°C, -40°C, -85°C – GFL
 • Κλίβανοι επώασης κυτταροκαλλιεργειών και CO2BINDER, NUVE
 • Kλίβανοι υβριδισμού – BINDER
 • Kλίβανοι επώασης με ανάδευση – GFL
 • Yδατόλουτρα – NUVE, LAUDA, GFL
 • Θάλαμοι κάθετης νηματικής ροής Class I & Class II (Laminar flow) – NUVE
 • Πλήρες σύστημα φωτογράφησης και ανάλυσης εικόνας από gel
 • Ανακινητήρες & αναδευτήρες όλων των ειδών – GFL, BOECO
 • Αυτόματες πιπέτες – BOECO
 • Μικροσκόπια – OPTIKA
 • Mετρητές ραδιενέργειας (Geiger και Scintillation) – VELP
 • Aνακινούμενα υδατόλουτρα – GFL
 • Συστήματα υπερκάθαρου νερού – EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
 • Data Loggers θερμοκρασίας και πίεσης για αυτόκαυστα- MADGETECH