Συντήρηση Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

 

  • Φασματοφωτόμετρα IR Raman, εργαστηριακά και φορητά
  • Θάλαμοι υγρασίας - θερμοκρασίας – BINDER
  • Πυριαντήρια – PROTHERM
  • Kλίβανοι ξήρανσης – BINDER, NUVE
  • Στερεοσκόπια, Mικροσκόπια – OPTIKA