Εργαστήριο Διαστατικών Μετρήσεων

 

Η ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων είναι κατά COFRAC.

 

Το εργαστήριο Διαστατικών μετρήσεων διενεργεί διακριβώσεις στα ακόλουθα όργανα:

 

  • Παχύμετρα
  • Μικρόμετρα
  • Μετροταινίες