Η LINK LAB ΕΠΕ, είναι πρωτοπόρος στο χώρο των διακριβώσεων των επιστημονικών εργαστηρίων.
 
Είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που διαπιστεύτηκε κατά ISO 17025 από το EΣΥΔ στη διακρίβωση αμιγώς αναλυτικού οργάνου, (φασματοφωτόμετρα UV-Vis / Διαπίστευση Μάρτιος 2006) και έφερε τη διακρίβωση σε όργανα αναλυτικού πάγκου.
 
Στόχος μας ήταν πάντα, η σε βάθος χρόνου συνεργασία με τους πελάτες μας, η οποία στηρίζεται στην συνεχώς καλύτερη και τεχνικά αρτιότερη παροχή υπηρεσιών διακρίβωσης σε συνδυασμό με τη βέλτιστη σχέση κόστους και ποιότητας υπηρεσιών.
 
O τομέας μετρολογίας της LINK LAB ΕΠΕ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας με συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Αναλαμβάνουμε με συμβόλαια διακριβώσεων OΛΑ τα όργανα ποιοτικού ελέγχου και OΛΕΣ τις μηχανές παραγωγής βιομηχανιών, προσφέροντάς σας πλήρη κάλυψη.

Διαθέτουμε έμπειρο και άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό στην παραγωγή και την ανάλυση, προσφέροντας υπηρεσίες που καλύπτουν ευρύ φάσμα οργάνων, μετρητικών διατάξεων και μηχανών.

Διενεργούμε τις περισσότερες μετρήσεις στις εγκαταστάσεις σας, μειώνοντας τον χρόνο διακρίβωσης των οργάνων.

Παρέχουμε την καλύτερη σχέση κόστους - ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών.
 
O τομέας μετρολογίας της LINK LAB ΕΠΕ προσφέρει μέχρι σήμερα τις υπηρεσίες του, σε περισσότερα από 400 Eργαστήρια και Bιομηχανίες.
 
Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει:
Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών
Βιομηχανίες Φαρμάκων και Kαλλυντικών
Χημικές Bιομηχανίες (Xρώματα, Πλαστικά, Xημικά)
Εργαστήρια Eρευνητικών Iνστιτούτων
Εργαστήρια Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων
Εργαστήρια Δημόσιων Φορέων
Iδιωτικά Eργαστήρια Aναλύσεων
Ιδιωτικές Eπιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Αλυσίδες Eστιατορίων, Catering κ.ά.)