Το Τμήμα Πωλήσεων της LINK LAB EΠΕ, στελεχώνεται από ανθρώπους με μεγάλη εργαστηριακή και τεχνική πείρα, συνεπώς μπορεί να παρέχει αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

 

1  Μελετά τις ανάγκες του εργαστηρίου

2  Προτείνει τον κατάλληλο εξοπλισμό από κορυφαίους κατασκευαστές

3  Διαμορφώνει και υποβάλλει προσφορά στο απολύτως αναγκαίο κόστος

4  Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες -ή και ολοκληρωμένη μελέτη- για την οργάνωση και λειτουργία σύγχρονων εργαστηρίων (turn-key solutions) καθώς και για την προμήθεια κατάλληλου και αξιόπιστου εξοπλισμού


Η επιλογή των κατασκευαστικών οίκων γίνεται με γνώμονα την ποιότητα κατασκευής και την εξυπηρέτηση των, μετά την πώληση, αναγκών.
 
Το Τμήμα Πωλήσεων έχει αναπτύξει σταθερές και προνομιακές συνεργασίες με κορυφαίους οίκους οργάνων και αναλωσίμων, προς όφελος των πελατών.
 
Η επιτυχημένη πολιτική πωλήσεων της LINK LAB EΠΕ, επιβεβαιώνεται από το ευρύ και συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιό της.