Φάρμακα - Καλλυντικά

 

 • Υγρή χρωματογραφία για ποιοτικό έλεγχο φαρμάκων – VWR Primaide (αρχείο  pdf), VWR Chromaster (αρχείο pdf)
 • Ultra Hplc – VWR
 • Aναλυτής Aμινοξέων (Amino acid analyzers) – VWR L-8900 (αρχείο pdf)
 • Αέρια χρωματογραφία - Headspace για υπολείμματα διαλυτών σε φάρμακα και καλλυντικά – SRI
 • Λογισμικά για την επεξεργασία χρωματογραφικών δεδομένων – DATA APEX, SRI
 • Γεννήτριες αερίων (αέρα, υδρογόνου, αζώτου) – PEAK SCIENTIFIC
 • Αναλώσιμα χρωματογραφίας, στήλες GC & HPLC, φιαλίδια, σύριγγες, septa, ferrules κ.ά. – RESTEK
 • Φιαλίδια δειγματοληπτών, syringe filters – LA-PHA-PACK
 • Ηλεκτροχημική ανάλυση - pHμετρα, αγωγιμόμετρα, ιοντόμετρα – BOECO (αρχείο pdf)
  Dissolution Tester USP 1,2,5,6 – SOTAX (αρχείο pdf)
 • Dissolution Tester USP 4 – SOTAX (αρχείο pdf)
 • Fully automated dissolution tester AT70Smart – SOTAX (αρχείο pdf)
 • Dissolution Tester AT on line UV – SOTAX
 • Dissolution Tester AT ASD system – SOTAX
 • Dissolution Tester AT LC on line – SOTAX
 • Content Uniformity Testing – SOTAX
 • Media preparation station – SOTAX
 • Disintegration Tester DT 2 – SOTAX (αρχείο pdf)
 • Automatic Disintegration Tester DT 50 – PHARMATRON (αρχείο pdf)
 • Σκληρόμετρο 5 παραμέτρων ΜΤ 50 – PHARMATRON (αρχείο pdf)
 • Ημιαυτόματο Σκληρόμετρο ST50 – PHARMATRON (αρχείο pdf)
 • Σκληρόμετρο χαπιών για σκληρότητα, διάμετρο, πάχος, βάρος 8M – PHARMATRON (αρχείο pdf)
 • Σκληρόμετρο για soft gelatins 6D (SG) – PHARMATRON (αρχείο pdf)
 • Αυτόματο σκληρόμετρο με δειγματολήπτη 10Χ – PHARMATRON (αρχείο pdf)
 • Αυτόματο σκληρόμετρο με δειγματολήπτη ΑΤ4 – PHARMATRON (αρχείο pdf)
 • Ροπόμετρο για έλεγχο ροπής ανοίγματος / κλεισίματος φιαλιδίων / κολλυρίων TM200 – PHARMATRON (αρχείο pdf)
 • Friability / abrasion Tester FT2 – PHARMATRON (αρχείο pdf)
 • Tapped density / powder flow Testers – PHARMATRON
 • Φασματοφωτόμετρα UV-Vis φαρμακοποιίας – PG INSTRUMENTS
 • Φασματοφωτόμετρα IR – BUCK SCIENTIFIC (αρχείο pdf)
 • Total organic carbon analyzer (TOC)
 • Mετρητής σωματιδίων σε υγρά ενέσιμα, παρεντερικά και οφθαλμικά δείγματα – PMS (αρχείο pdf)
 • Air Samplers για μικροβιολογικό έλεγχο για καθαρούς χώρους Class A & B – PMS (αρχείο pdf)
 • BIO CAPT Single Use Microbial Impactor – PMS (αρχείο pdf)
 • Air Samplers για μικροβιολογικό έλεγχο περιβάλλοντος χώρου – AQUARIA (αρχείο pdf)(αρχείο pdf)
 • Θάλαμοι σταθερότητας / τεχνητής γήρανσης – NUVE,  BINDER
 • Κλίβανοι ξήρανσης, επώασης, κενού και αποστείρωσης – NUVE, BINDER
 • Συσκευές μέτρησης επιφανειακής τάσης και κινηματικού ιξώδους – LAUDA
 • Πολωσίμετρα – KRUSS
 • Συστήματα καταγραφής on-line θερμοκρασίας, υγρασίας, διαφορικής πίεσης, στείρων χώρων, αιωρούμενων σωματιδίων σε χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και γενικότερα σε θαλάμους (αποστείρωσης, ξήρανσης, σταθερότητας κ.ά.) – FACILITY MONITORING SYSTEMS
 • Aυτόματοι τιτλοδότες και τιτλοδότες KARL FISCHER – PG
 • Πολαρογράφοι – GAT
 • Ερμάρια ασφαλείας (Safety Cabinets for gases, chemicals, flammambles) – CHEMISAFE
 • Συστήματα υπερκαθαρού νερού – EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
 • Πλήρης εξοπλισμός για μικροβιολογικό εργαστήριο
 • DATA LOGGERS θερμοκρασίας και πίεσης για αυτόκαυστα - MADGETECH