Φάρμακα - Καλλυντικά

 


Dissolution Testing - PHARMA TEST


Dissolution Testers
Offline Automated Dissolution Systems
Online Automated Dissolution Systems
Media Preparation
Win Diss ARGUS Dissolution Software
• In-Situ Dissolution Testing (coming soon)

 

Galenic Instruments - PHARMA TEST
Tablet Disintegration Testing
Suppository Testing
Tablet Hardness Testing
Ampoule Testing
Tablet Friability Testing
Powder Testing
Leak Testing

 

Pilot Plant Equipment - PHARMAG
Blending, Mixing, Homogenization & kneading
Particle Size Reduction
Particle Size Enlargement
Filling Dosing
Sieving & Sorting
Tablets Finishing
Mini Tableting
Mini Capsulation

 

 

PHARMACEUTICAL MANUFACTURING – CONTAMINATION CONTROL - TSI

 

• Facility Monitoring Software (OPC UA Client/Server)
Remote Active Air Sampler
Remote Particle Counters (including new AeroTrak®+ Remote Particle Counters)
• Real-Time Viable Particle Counter
• Handheld Particle Counters
• Portable Particle Counters
• Condensation Particle Counter
Room Pressure Monitors and Controls

 

• Υγρή χρωματογραφία για ποιοτικό έλεγχο φαρμάκων

PDF  VWR Primaide

PDF  VWR Chromaster

 

• Ultra Hplc - VWR
• Aναλυτής Aμινοξέων (Amino acid analyzers)

PDF  VWR L-8900

 

• Αέρια χρωματογραφία - Headspace για υπολείμματα διαλυτών σε φάρμακα και καλλυντικά - SRI
• Λογισμικά για την επεξεργασία χρωματογραφικών δεδομένων - DATA APEX, SRI
• Γεννήτριες αερίων (αέρα, υδρογόνου, αζώτου) - PEAK SCIENTIFIC
• Αναλώσιμα χρωματογραφίας, στήλες GC & HPLC, φιαλίδια, σύριγγες, septa, ferrules κ.ά. - RESTEK

 

• Ηλεκτροχημική ανάλυση - pHμετρα, αγωγιμόμετρα, ιοντόμετρα

PDF  BOECO


• Φασματοφωτόμετρα UV-Vis φαρμακοποιίας - PG INSTRUMENTS
• Φασματοφωτόμετρα FTIR - PG INSTRUMENTS

 

• Φασματοφωτόμετρα IR

PDF  BUCK SCIENTIFIC


• Air Samplers για μικροβιολογικό έλεγχο χώρων

PDF  AQUARIA

 

• Θάλαμοι σταθερότητας / τεχνητής γήρανσης - NUVE, BINDER
• Κλίβανοι ξήρανσης, επώασης, κενού και αποστείρωσης - NUVE, BINDER
• Συσκευές μέτρησης επιφανειακής τάσης και κινηματικού ιξώδους - LAUDA
• Πολωσίμετρα - KRUSS
• Aυτόματοι τιτλοδότες και τιτλοδότες KARL FISCHER - PG
• Ερμάρια ασφαλείας (Safety Cabinets for gases, chemicals, flammambles) - CHEMISAFE
• Συστήματα υπερκαθαρού νερού - EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
• Πλήρης εξοπλισμός για μικροβιολογικό εργαστήριο
• DATA LOGGERS θερμοκρασίας και πίεσης για αυτόκαυστα - TECNOSOFT