Εργαστήριο Ελέγχου Cleanrooms & Laminar Flow Hoods

 

Validation of Laminar Flow Hoods & Microbiological Safety Cabinets

 

Η εταιρεία LINK LAB στην προσπάθεια της να καλύψει τις νέες ανάγκες των εργαστηρίων και συνεχίζοντας την ανάπτυξη του Τμήματος Διακριβώσεων, οργάνων σε Εργαστήριο μέτρησης Καθαρών χώρων (Cleanrooms) και Θαλάμων Νηματικής Ροής (Laminar Flow & Microbiological Safety Cabinets).

Οι απαραίτητες εργασίες που πραγματοποιούνται είναι αυτές που ορίζονται από το ISO 14644 και τα επί μέρους εθνικά πρότυπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις του πελάτη.

 

Ο έλεγχος αποτελείται από:

 

1) Μέτρηση μικροσωματιδιακού φορτίου-Air Cleanliness Classification Test: Particle counting inside cabinets with a laser particle counter (in accordance with ISO 14644-1)


2) Έλεγχος ακεραιότητας φίλτρων και διαρροών (Integrity/leak test)-HEPA Filter Integrity and Leak Test: Challenging with either DOP or PAO


3) Έλεγχος ροής αέρα (smoke test)-Air Flow Smoke Patterns Test: Study and evaluate characteristic of air flow


4) Έλεγχος ταχυτήτων - παροχών-Air Velocity Evaluation: Inflow and Down Flow Velocity measurement  

    
5) Έλεγχος έντασης φωτός και έντασης θορύβου - Light Level Test &  Noise level Test

less than or equal to 2 CFU per 30 cm2.

 

Cleanroom Table

 

Cleanrooms1 180

 

Cleanrooms2 180

Μέτρηση σωματιδίων

 

Cleanrooms3 180

Μέτρηση ροής