Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων

 

Η ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων είναι κατά ΕΙΜ.

 

Το εργαστήριο Διαστατικών μετρήσεων διενεργεί διακριβώσεις στα ακόλουθα όργανα :

 

    • Συσκευές μέτρησης συνεχούς (DC) και εναλλασσόμενης τάσης (AC)
    • Συσκευές μέτρησης συνεχούς (DC) και εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
    • Συσκευές μέτρησης αντίστασης