Γενικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός

 

 • Κλίβανοι ξήρανσης, αποστείρωσης, επώασης, κενού, υβριδισμού – BINDER, NUVE
 • Φυγόκεντροι – BOECO, NUVE
 • Aναλυτικοί ζυγοί, παρασκευαστικοί – KERN
 • Θερμοζυγοί για μέτρηση της υγρασίας – KERN
 • Συσκευές υπερκάθαρου νερού και αντίστροφης όσμωσης – EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
 • Aποστακτικές συσκευές νερού – NUVE, GFL
 • Διαθλασίμετρα, Πολωσίμετρα – KRUSS
 • Μικροσκόπια, Στερεοσκόπια – KRUSS, OPTIKA
 • Περιστροφικοί εξατμιστήρες (rotary evaporators) – BOECO
 • Υδατόλουτρα, Κρυοστάτες - Chillers μέχρι -80°C – LAUDA
 • Ηλεκτροχημική ανάλυση (pHμετρα, αγωγιμόμετρα, οξυγονόμετρα) για συνεχείς μετρήσεις on-line, για το εργαστήριο, για το πεδίο – QIS
 • Oμογενοποιητές, μύλοι άλεσης εργαστηριακοί και μεγάλων ποσοτήτων – ART LABORTECNIK
 • Θερμόμετρα - Υγρασιόμετρα, καταγραφικά - data-loggers σύμφωνα με HACCP και ISO
 • Αναδευτήρες μαγνητικοί, θερμαινόμενοι, κατακόρυφοι – BOECO, VELP
 • Θερμαντικές εστίες – BOECO, VELP
 • Ανακινητήρες παλινδρομικοί, κυκλικοί και VORTEX – BOECO, GFL
 • Λογισμικά για την ανάλυση και ταυτοποίηση εικόνων (image analysis) – OPTIKA
 • Συσκευές μέτρησης σημείου τήξεως – KRUSS
 • Αντλίες κενού, λαδιού, diffusion, turbo – ILMVAC
 • Αντλίες κενού διαφράγματος – BOECO, KNF
 • Περισταλτικές αντλίες
 • Kαταψύκτες -40°C, -85°C – GFL
 • Λουτρά υπερήχων – ELMA
 • Πρότυπα βάρη – KERN
 • Κυψελίδες όλων των ειδών
 • Eρμάρια ασφαλείας για φύλαξη, αντιδραστηρίων ή αερίων (Safety Cabinets) – CHEMISAFE
 • Kόσκινα και συσκευές κοσκίνισης – HAVER & BOECKER
 • Aυτόματοι τιτλοδότες KF – KEM