Μετρολογικός Εξοπλισμός

 

  • Πρότυπα βάρη – KERN
  • Λουτρά βαθμονόμησης υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών – LAUDA
  • Υλικά αναφοράς
  • Θάλαμοι σταθερών κλιματολογικών συνθηκών υγρασίας - θερμοκρασίας – BINDER, NUVE
  • Διατάξεις κενού (turbomolecular, diffusion) – ILMVAC
  • Mετρητικές διατάξεις – ILMVAC
  • Πρότυπα φωτομετρίας – STARNA
  • Διαστατικά πρότυπα (πρότυπα πλακίδια, ράβδοι)
  • Πρότυπα μανόμετρα