Λάδι & Ελιά

 

  • Φασματοφωτόμετρο για μέτρηση σταθεράς Κ – PG INSTRUMENTS
  • Αέριος χρωματογράφος για τον προσδιορισμό λιπαρών οξέων, στερολών, κηρών, υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων – SRI
  • Υγρή χρωματογραφία για την ανάλυση τριγλυκεριδίων, τοκοφερολών – VWR
  • Ατομική Απορρόφηση – PG INSTRUMENTS
  • Αναλυτικοί & εργαστηριακοί ζυγοί – KERN
  • Περιστροφικός εξατμιστήρας – BOECO
  • Αγωγιμόμετρο για την μέτρηση αλατότητας άλμης ελιάς – BOECO (αρχείο pdf)
  • Διαθλασίμετρα εργαστηριακά & φορητά – EXACTA, KRUSS
  • Γυάλινος εξοπλισμός
  • Πλήρης εξοπλισμός για μικροβιολογικό εργαστήριο για την ελιά