Γλεύκος & Οίνος

 

 • Αυτόματος αποστακτήρας μεθ’ υδρατμών για προσδιορισμό αλκοολικού βαθμού και πτητικής οξύτητας – EXACTA
 • Υδροστατικός ζυγός για προσδιορισμό Brix, Baume, πυκνότητα, % αλκοόλη και ξηρό υπόλειμμα – Alcoweight – EXACTA
 • Φασματοφωτόμετρο για μέτρηση χρώματος – PG INSTRUMENTS
 • Αυτόματος μετρητής σταθερότητας ταρταρικού οξέως στο κρασί – BULLIO
 • Αυτόματος μετρητής SO2, στα κρασιά, στο γλεύκος και στα παράγωγα – BULLIO
 • Mετρητής Αφρού – BULLIO
 • Ηλεκτρονικός τιτλοδότης για προσδιορισμό pH, ολικής οξύτητας και SO2BULLIO
 • Oξυγονόμετρο – BOECO
 • Χειροποίητος εκχυμωτής σταφυλιών (Grape Press) – BULLIO
 • Salleron, Electric or gas Heating – BULLIO
 • Multiple Ellectrobulliometer Salleron – BULLIO
 • Ebulliometer Malligant type – BULLIO
 • Alcofast Ellectrobulliometer – BULLIO
 • Alcohol Distiller 3-places Electric heating – BULLIO
 • Χάλκινος αποστακτήρας, Alembic – BULLIO
 • Kits of Analysis – BULLIO
 • Juffman – BULLIO
 • CARBODOSEUR
 • Filterability Tester
 • Alcohol Test – DIONISO
 • Volate Test – DIONISO
 • Sulphur Dioxide Set – DIONISO
 • Infared Rays Heater – DIONISO
 • FM10 Lamp