Μικροβιολογία

 

 • Κλίβανοι υγρής αποστείρωσης – NUVE
 • Κλίβανοι ξηρής αποστείρωσης – BINDER, NUVE
 • Κλίβανοι επώασης – BINDER, NUVE
 • Κλίβανο CO2BINDER, NUVE
 • Θάλαμοι κάθετης νηματικής ροής Class I (Laminar flow) – NUVE
 • Θάλαμοι μικροβιολογικής ασφάλειας Class II – NUVE
 • Συσκευές διήθησης 1, 3 και 6 θέσεων – CRAMI
 • Aυτόματες πιπέττες – BOECO
 • Dispensers – BOECO
 • Αντλίες κενού – BOECO, KNF, ILMVAC
 • Μικροσκόπια – KRUSS, OPTIKA
 • Λογισμικά για την ταυτοποίηση εικόνων – OPTIKA
 • Μετρητές αποικιών – BOECO
 • Φυγόκεντροι – NUVE
 • Υδατόλουτρα – LAUDA, NUVE
 • Air samplers – AQUARIA
 • Αναλυτικοί, παρασκευαστικοί ζυγοί – KERN
 • Oμογενοποιητές, stomacher – IUL
 • Θερμαντικές εστίες – BOECO, VELP