Εργαστήριο Διακριβώσεων Μάζας

 

Το εργαστήριο Μάζας είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 263).

 

Η ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων είναι κατά ΕΙΜ & DKD.

 

Το εργαστήριο μάζας διενεργεί διακριβώσεις στα ακόλουθα όργανα :

 

   • Ζυγούς έως 150 kg *
   • Πρότυπα βάρη έως 20 kg
   • Θερμοζυγούς
   • Ζυγούς παραγωγής έως 1000 kg


* Εμπίπτουν στο ΕΠΕΔ κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ.