Εργαστήριο Οπτικών Μετρήσεων

 

Το εργαστήριο Οπτικών Μετρήσεων είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 263)

 

Η ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων είναι κατά NPL & NIST.

 

Το εργαστήριο οπτικών μετρήσεων διενεργεί διακριβώσεις στα ακόλουθα όργανα:

 

   • Φασματόφωτομετρα UV-Vis *
   • Φασματόφωτομετρα IR
   • Φασματόφωτομετρα Ατομικής Απορρόφησης
   • Φασματόφωτομετρα Φθορισμού
   • Ανιχνευτές UV-Vis & Diode Array συστημάτων HPLC
   • Ανιχνευτές Φθορισμού συστημάτων HPLC
   • Μετρητές φωτεινότητας


* Εμπίπτουν στο ΕΠΕΔ κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ.