Λάδι & Ελιά

 

 • Αυτόματος αναλυτής ελαιοκάρπου για προσδιορισμό περιεκτικότητας υγρασίας και λίπους – SpectraAlyzer Olive, ZEUTEC
 • Φασματοφωτόμετρο για μέτρηση σταθεράς Κ – PG INSTRUMENTS
 • Αέριος χρωματογράφος για τον προσδιορισμό λιπαρών οξέων, στερολών, κηρών, υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων – SRI
 • Υγρή χρωματογραφία για την ανάλυση τριγλυκεριδίων, τοκοφερολών – VWR
 • Ατομική Απορρόφηση – PG INSTRUMENTS
 • Αναλυτικοί & εργαστηριακοί ζυγοί – KERN
 • Περιστροφικός εξατμιστήρας – BOECO
 • Αγωγιμόμετρο για την μέτρηση αλατότητας άλμης ελιάς – BOECO (αρχείο pdf)
 • Διαθλασίμετρα εργαστηριακά & φορητά – EXACTA, KRUSS
 • Γυάλινος εξοπλισμός
 • Πλήρης εξοπλισμός για μικροβιολογικό εργαστήριο για την ελιά